Zmarł Ryszard Strzelec

Pani Teresie Strzelec
Wiceprezes Okręgowego Zarządu
Polskiego Związku Działkowców w Opolu
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci
Męża
składają Członkowie Okręgowej Rady PZD w Opolu
i pracownicy biura OZ

Pogrzeb w najbliższy piątek, tj. 12 VI o godz. 12.00
w Kościele pod wezwaniem Ducha Świętego w Kędzierzynie – Koźlu. 

www.nekrologi.net