Jak dopisać małżonka do działki – 13.08.2021 r.


Zgodnie z art. 27 ust.2 ustawy o ROD, tytuł prawny do działki przysługuje jednemu małżonkowi albo obojgu. W praktyce występują obie sytuacje. Jednakże pod względem prawnym i życiowym lepszym rozwiązaniem jest to oby mąż i żona posiadali wspólne prawo do działki.

Posiadanie wspólnego prawa do działki niesie ze sobą wiele korzyści, a mianowicie:

 • drugi małżonek niezależnie od współmałżonka ma prawo do korzystania
  z działki,
 • współmałżonek, który posiada tytuł prawny do działki jest zabezpieczony na wypadek śmierci współmałżonka tzn. nie musi w termie 6 miesięcy od dnia śmierci małżonka składać oświadczenie woli o wstąpieniu w stosunek prawny wynikający z tego prawa – pod rygorem wygaśnięcia prawa do działki. Jeżeli oboje małżonkowie mieli prawo do działki, to zachowuje je żyjący współmałżonek,
 • w przypadku rozwodu, współmałżonek ma prawo współdecydowania, komu zostanie przekazana działka. Gdyby jednak prawo do działki przysługiwało jednemu małżonkowie, to z chwilą uprawomocnienia się wyroku rozwodowego współmałżonek traci możliwość korzystania z działki byłego małżonka,
 •  posiadanie prawa do działki stwarza możliwość uzyskania członkostwa w PZD, a to daje możliwość udziału w podejmowaniu najważniejszych decyzji dotyczących ogrodu działkowego oraz możliwość wpływu na wysokość opłat ogrodowych czy przeprowadzanych inwestycji w ROD,
 • z aktem przypisania współmałżonka do działki nie wiążą się żadne dodatkowe opłaty – opłata ogrodowa pobierana jest od działki a składka członkowska jest współdzielona pomiędzy małżonkami czyli po ½ od każdego małżonka.

Krok po kroku jak wyglądają formalności w przedmiotowej sprawie:

 • po pierwsze należy złożyć wniosek do zarządu ROD o ustanowienie prawa do działki w ROD,
 • następnie zarząd ROD rozpatruje wniosek i podejmuje uchwałę w tej sprawie,
 • na końcu zarząd ROD podpisuje ze współmałżonkiem umowę dzierżawy działkowej.

Wzory dokumentów do pobrania

 1. Umowa dzierżawy działkowej ze współmałżónkiem działkowca
 2. Wniosek o ustanowienie wspólnego prawa do działki
 3. Uchwała Zarządu ROD w sprawie zawarcia umowy ze współmałżonkiem

Malwina Moczko – Wieszołek OZ PZD w Opolu