Jak przewidzieć wystąpienie szkodników – 10.03.2021 r.


Na podstawie zjawisk meteorologicznych można prognozować wystąpienie szkodników. Metoda ta ma największe zastosowanie w odniesieniu do tych roztoczy i owadów, które w okresie wegetacyjnym rozwijają od kilku do kilkunastu pokoleń i mogą bardzo szybko zwiększyć swoją liczebność:

  • Mszyce rozwijają się najszybciej, gdy panuje ciepła w miarę wilgotna pogoda,
  • Wczesnowiosenne przymrozki powodują wysoką śmiertelność niedawno wylęgniętych larw miodówki jabłoniowej,
  • Chłód i ciągłe opady deszczu w okresie lotu owocówki jabłkóweczki i nasionnicy trześniówki wpływają na zmniejszenie liczby składanych jaj,
  • Sucha i upalna pogoda w maju i czerwcu przyśpiesza rozwój przędziorków,
  • Majowa susza oznacza zamieranie jaj śmietki kapuścianej.

Każdy obserwator przyrody zauważy, że owady czy roztocza, a właściwie ich już kolejne stadia rozwojowe pojawiają się zwykle o tej samej porze. Powinniśmy także pamiętać, że wiosenny rozwój roślin rozpoczyna się, gdy temperatura przekroczy pewien próg, nazywany temperaturą zera fizjologicznego. Tak więc, wiosną jaja mszyc rozpoczynają rozwój, gdy temperatura przekroczy +3°C, jaja owocówki rozwijają się już od temperatury +10°C wzwyż, natomiast nasionnica trześniówka rozwija się, gdy temperatura gleby na głębokości kilku centymetrów przekroczy +7°C.

A zatem:

  • Śmietka kapuściana wylatuje w okresie kwitnienia wiśni,
  • Chrząszcze kwieciaka jabłkowca wychodzą z kryjówek zimowych w okresie pękania pąków zimowych jabłoni,
  • Larwy mszycy burakowej przylatują na bób, gdy przekwita kasztanowiec biały, a trzmielina jest w pełni kwitnienia,
  • Pachówka strąkóweczka wylatuje w okresie bielenia pąków grochodrzewiu (w tym samym okresie co nasionnica trześmiówka),
  • Larwy przędziorka owocowca i gąsienice znamionówki tarmiówki wylęgają się w okresie różowego pąka jabłoni.

Dlatego obserwacja roślin może nam dostarczyć wielu informacji o nadchodzących zagrożeniach dla naszych roślin.

Z poważaniem

Instruktor Okręgowy SSI PZD

Okręg Opolski

Gadziński Piotr