Umowy o fundusze europejskie podpisane z ARiMR – czas na szkolenie – 04.11.2022 r.


W dniu 4 listopada Okręg Opolski PZD w Opolu przy współudziale ARiMR Opole zorganizował szkolenie członków Zarządów ROD, które podpisały umowy o fundusze europejskie w ramach programu ,,Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” oraz Zarządów ROD, które złożyły wnioski w ramach konkursu grantowego. W szkoleniu uczestniczyli również księgowi ROD, księgowe z OFK oraz pracownicy Okręgu.

Szkolenie otworzył Prezes Okręgu Opolskiego Bartłomiej Kozera, w dalszej części szkolenie prowadzili pracownicy oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Opolu: Kordian Mirowski p.o. Zastępca Kierownika Biura Wsparcia Inwestycyjnego, Izabela Madalińska – Naczelnik Wydziału ds. Autotyzacji w Biurze Wsparcia Inwestycyjnego oraz Małgorzata Maciuszek – Specjalista w Biurze Wsparcia Inwestycyjnego.

Głównym tematem spotkania było omówienie  szczegółowo zagadnień związanych z dalszym procedowaniem wniosku i obowiązki zarządów w tym zakresie, a w szczególności zasady realizacji projektu, zasady finansowania grantu, ważne terminy wynikające z zawartej umowy, zasady rozeznania rynku, sprawozdania częściowe i końcowe z realizacji projektu, zobowiązania grantobiorcy, zasady informacji i promocji, przypadki relokacji środków z tytułu oszczędności powstałych w projekcie oraz przypadki i zasady aneksowania umowy o powierzenie grantu.

Członkowie Zarządów ROD oraz przedstawiciele Okręgu czynnie uczestniczyli w szkoleniu, a pracownicy ARiMR udzielali odpowiedzi na wszelkie zadawane pytania.

Malwina Moczko – Wieszołek

Inspektor ds. inwestycji  Okręgu Opolskiego