Uwagi organizatorów. „Najlepsza Ogrodowa Strona Internetowa ROD Okręgu Opolskiego”.


  1. W naszym Okręgu 19 Ogrodów prowadzi stronę internetową. Tymczasem do Internetu podłączonych jest 75 ogrodów. Dysproporcja jest jawna. Strona internetowa to wizytówka ogrodu w Sieci, to do Internetu ludzie kierują pierwsze kroki w celu znalezienia informacji.
  2. Strony naszych opolskich ogrodów są różnorodne. Od bardzo dobrych, ciekawych po bardzo słabe, niekiedy sprawiających wrażenie porzuconych –  nieaktualizowanych od bardzo dawna.
  3. Po styczniowej ocenie, wysłaliśmy do niektórych z Państwa drobne sugestie dotyczące uzupełnienia stron m.in. w zakresie zawartych tam treści. Z zadowoleniem widzimy zmiany na lepsze. 
  4. Lutowa ocena stron ukazała te zmiany, w konsekwencji czyniąc zestawianie dość jednolitym – pojawiły się same oceny dobre i dostateczne. Zespół oceniający Okręgu postanowił wprowadzić skalę punktową od 1 do 10 – tym sposobem nasz ranking będzie bardziej zróżnicowany i lepiej zobrazuje różnice między tymi lepszymi a słabszymi.
  5. Kilka stron internetowych posiada bardzo przydatną funkcję, a mianowicie dostosowanie wielkości czcionki – kapitalne udogodnienie dla osób krótkowzrocznych jak i osób starszych, które przecież też korzystają w Internetu.
  6. Niektóre strony zawierają treści poświęcone jedynie aktualnym informacjom z własnego ogrodu, czyniąc tym samym taką stronę „tablicą ogłoszeń”, co oczywiście nie jest złe, ale na pewno niewystarczające. Pamiętajmy, że naszymi czytelnikami są Działkowcy – dlatego uczyńmy nasze strony bogatym źródeł wiedzy ogrodniczej (same linki do stron ogrodniczych to mało). Pamiętajcie Państwo o Instruktorach Społecznej Służby Instruktorskiej, niech kontakt do nich będzie widoczny na stronach.
  7. Przykładajmy wagę do aktualizacji stron, np. jeżeli napisaliśmy o opłatach w roku 2022 to wpisy o opłatach w latach ubiegłych można usunąć.

Ciągle zapraszamy nowe ogrody do wstąpienia w szranki. Konkurs kończy się we wrześniu cennymi nagrodami.

Z działkowymi pozdrowieniami Komisja Konkursowa OZ PZD