W korze drzewa! – 23.03.2021


Jesienią w korze naszych drzew owocowych znalazło zimowe schronienie wiele owadów. Wiosną utrzymująca się w ciągu dnia temperatura powyżej 10oC sprzyja opuszczaniu tych zimowych kryjówek m.in. przez kwieciaka jabłkowca. Chrząszcz ten wychodzi spod kory drzew w poszukiwaniu nabrzmiewających pąków jabłoni i grusz w celu złożenia jaj. Watro wiedzieć że larwy kwieciaka niszczą pąki kwiatowe. Co w latach słabego kwitnienia może być szczególnie odczuwalne w późniejszym plonie.

Aby zapobiec inwazji kwieciaka warto wdrożyć poniższe  metody obniżenia jego liczebności:

  • przed fazą zielony pąk: strząsanie owadów dorosłych (samic) w słoneczny i ciepły dzień np. do parasola;
  • w trakcie kwitnienia: zrywamy i niszczymy wszystkie uszkodzone zaschnięte pąki kwiatowe. Larwy żerując w środku pąka tworzą z zaschniętych i zbrązowiałych płatów kopułkę ochronną, w której zachodzi cały ich rozwój;
  • początkiem czerwca: zakładanie tekturowych opasek na pnie drzew, niszczymy je po upływie miesiąca.

Podejmując wyzwanie w roku bieżącym z pewnością ograniczymy populacje kwieciaka
w roku następnym.

Ewa Majewska

St. Instruktor ds. Ogrodnictwa

OZ PZD w Opolu