Życie ptaków w ROD na RELAXie w Polskiej Nowej Wsi (35): Makolągwa


W naszym ogrodzie często obserwuję makolągwy. Jest to mało płochliwy ptak.  Na swoje gniazda bardzo często, wybiera krzewy (bukszpanu, głogu, jałowca). Gniazdo zbudowane jest z mchu, trawy, czy siana, na gałązkach, korzonkach i innych tego typu elementach, poprzetykanych miękkimi elementami takimi jak mech, trawy, siano, inne elementy roślin. Buduje też gniazda na drzewach. 

Makolągwa jest ptakiem częściowo wędrownym a odżywia się przede wszystkim nasionami różnego rodzaju roślin i krzewów (wiesiołka, szczawiu, gwiazdnicy, mniszka, tasznika, babek, astrowatych i wielu innych). Często sięga również po pokarm pochodzenia zwierzęcego (owady, bezkręgowce). Zdobywając pożywienie, makolągwy nierzadko skupiają się w grupy o znacznej ilości.  Z powodu tępienia chwastów brakuje pokarmu dla makolągw.

Najczęściej zauważyć można makolągwę, gdy siedzi na drzewach lub krzewach. Samiec potrafi bardzo długo śpiewać i siedzieć na czubku krzewu lub gałęzi drzewa. Wtedy jest to okazja do zrobienia zdjęcia. Samiec w szacie godowej ma czerwoną pierś i czoło. Sterówki ma obrzeżone w kolorze białym. Samice są bardziej brązowe, na piersiach widać smugi. Makolągwy tworzą pary monogamiczne.

Na terenie Polski makolągwa jest objęta ścisłą ochroną gatunkową.

Autorzy tekstu:
Teresa Magdy – działkowiczka ROD “Relax” w Polskiej Nowej Wsi
Ewa Majewska – St. instruktor ds. ogrodnictwa OZ PZD w Opolu

Autor fotografii: Teresa Magdy