Życie ptaków w ROD na RELAXie w Polskiej Nowej Wsi (39): KOPCIUSZEK


W ubiegłym roku kopciuszek upodobał sobie moją działkę. Zauważyłam samicę, która buduje gniazdo w szczelinie altany ogrodowej. Inne miejsca, w których kopciuszek buduje gniazdo to pod okapem budynku, w stosie kamieni lub desek, w załomach kamiennego ogrodzenia, a także półotwartych budkach lęgowych. Gniazdo zbudowane jest z łodyg traw, mchu, korzonków i różnego innego materiału roślinnego.

Kopciuszki tworzą pary są monogamiczne. Samiec w szacie godowej jest czarny z białym lusterkiem na skrzydłach, trudny do obserwacji, ale jak widać udało mi się go sfotografować. Samica w kolorze szaro-brązowym z rdzawym ogonem i kuprem. Jest to ptak mniejszy od wróbla. Charakterystyczny jest u niego ruchliwy ogon, którym potrząsa bardzo często.

Kopciuszek pożywienia ma pod dostatek w naszym ogrodzi, żywi się owadami, larwami, a także je drobne owoce, nasiona, małe ślimaki i dżdżownice. Jesienią zjada jagody. Kopciuszkom można zawieszać budki półotwarte, trzeba je jednak bezwzględnie zabezpieczać siatką, by lęgi nie zostały zrabowane przez ptaki krukowate (sroki, sójki czy wrony). Latem nie zapominajmy o poidełku.

Kopciuszek jest ptakiem wędrownym, częściowo wędrownym. Można go spotkać na terenach zabudowanych: na wsi i w miastach. Nie przeszkadzają mu zatłoczone ulice i wielkomiejski zgiełk, a nawet zupełny brak zieleni. Dobrze czuje się na fasadach kościołów i dworców. Kopciuszek potrzebuje dostępu do otwartych terenów. Nie lubi terenów zalesionych.

Na terenie Polski gatunek ten jest objęty ścisłą ochroną gatunkową.

Autorzy tekstu:
Teresa Magdy – działkowiczka ROD “Relax” w Polskiej Nowej Wsi
Ewa Majewska – St. instruktor ds. ogrodnictwa OZ PZD w Opolu

Autor fotografii: Teresa Magdy