Życie ptaków w ROD na RELAXie w Polskiej Nowej Wsi (40): MYSZOŁÓW


Co roku obserwuję myszołowy szybujące nad terenem naszego ogrodu i w okolicy. Jest to ptak drapieżny, poluje na otwartych przestrzeniach na gryzonie, krety, gady, ptaki, płazy, dżdżownice oraz owady. Nie gardzi padliną. Miejscem polowań są głównie pola, łąki, stepy, bagna na nizinach i terenach górskich. W czasie wyszukiwania pożywienia krąży nad ziemią (wtedy można go długo obserwować) i szybuje, co daje mu szerokie pole widzenia. Głównymi naturalnymi zagrożeniami dla tych ptaków są kuny leśne, puchacze, orły przednie i jastrzębie.

Myszołów to najpospolitszy i najbardziej rozprzestrzeniony średniej wielkości ptak drapieżny Europy. Charakteryzuje go krępa budowa ciała, szerokie, zaokrąglone skrzydła oraz krótki, szeroki ogon. Samica nieco większa od samca, ale obie płci ubarwione jednakowo. Na piersi jasna plama w kształcie podkowy (może nie być widoczna u jasno ubarwionych osobników). Lotki i sterówki prążkowane. Szerokie, zaokrąglone skrzydła trzyma w locie lekko uniesione na kształt litery V, a krótki ogon jest wachlarzowato rozłożony. Monogamiczne pary są sobie wierne przez długi czas, czasem nawet do końca życia.

To gatunek ptaka częściowo wędrownego, niektóre osobniki pozostają na zimę w kraju, inne we wrześniu odlatują do południowo-zachodniej. Preferuje obrzeża lub kompleksy bardziej rozrzedzone np. w pobliżu lasu lub ze śródpolnymi zadrzewieniami, kępami i szpalerami drzew. Takie tereny są w pobliżu naszego ogrodu.

Największe zagrożenia antropogeniczne dla myszołowów to intensywna gospodarka leśna, wycinanie zadrzewień śródpolnych, (co zauważyłam wokół naszego ogrodu), stosowanie szkodliwych środków ochrony roślin, zmniejszanie zróżnicowania krajobrazu rolniczego oraz  łączenie gruntów i likwidowanie miedz oraz nieużytków.                                                                                                                        

 W Polsce myszołów objęty jest ochroną gatunkową ścisłą.

Autorzy tekstu:
Teresa Magdy – działkowiczka ROD “Relax” w Polskiej Nowej Wsi
Ewa Majewska – St. instruktor ds. ogrodnictwa OZ PZD w Opolu

Autor fotografii: Teresa Magdy