Życie ptaków w ROD na RELAXie w Polskiej Nowej Wsi (41): SKOWRONEK ZWYCZAJNY


Skowronek pojawia się wczesną wiosną. Obserwujemy go na polach obok naszego ogrodu. Zasiedla tereny rolnicze, zwłaszcza obsiane zbożami. Przez swój wygląd często mylony jest z wróblem. Ma niewielki rozmiar, szczupłą sylwetkę, na głowie krótki, utworzony z piór czubek. Charakterystyczny jest brzuch brązowo biały kreskowany na piersi.

Skowronki zwyczajne żywią się przede wszystkim owadami, zarówno dorosłymi, jak i larwami. Ponadto w ich diecie znajdziemy także pająki, dżdżownice, natomiast na jesień i zimę spożywają nasiona traw i zbóż, a także zielone części roślin.

Najczęściej przesiaduje na ziemi. Najłatwiej skowronka sfotografować w locie. Ciekawy jest sposób, w jaki skowronek wzbija się do lotu – prawie pionowo, i wtedy zaczyna śpiewać, co ułatwia to jego obserwowanie.

Badania wykazały spadek liczebności skowronka.  Przyczyną jest intensyfikacja rolnictwa., szczególnie w Europie zachodniej.

Na terenie Polski jest objęty ścisłą ochroną gatunkową.

Autorzy tekstu:
Teresa Magdy – działkowiczka ROD “Relax” w Polskiej Nowej Wsi
Ewa Majewska – St. instruktor ds. ogrodnictwa OZ PZD w Opolu

Autor fotografii: Teresa Magdy