1 lipca br. w Koźminie Wlkp. inauguracja jubileuszu 120-lecia ruchu działkowego – 30.06.2017

Ogrodnictwo działkowe obchodzi w tym roku jubileusz 120-lecia swojej wspaniałej i bogatej historii. Za najstarszy w Polsce ogród uznawany jest istniejący do dziś ROD im. Powstańców Wielkopolskich w Koźminie Wielkopolskim. To właśnie w tym ogrodzie działkowcy związani z PZD – największą organizacją zrzeszającą ogrody, zainaugurują obchody tego zaszczytnego jubileuszu. Już dziś serdecznie zapraszamy na tę uroczystość.

1 lipca 2017 r. Koźmin Wielkopolski stanie się stolicą polskiego ogrodnictwa działkowego. W zaplanowanej uroczystości udział weźmie prezes PZD Pan Eugeniusz Kondracki oraz działacze ze wszystkich okręgów, działkowcy, a także przedstawiciele lokalnego samorządu terytorialnego, którzy wspólnie zainaugurują tegoroczne obchody jubileuszu 120-lecia istnienia ruchu działkowego. Uroczystość rozpocznie się przemarszem od zamku Maćka Borkowicza do Pomnika Wolności poświęconemu bohaterom Powstania Wielkopolskiego, gdzie zostaną złożone kwiaty. Kolejne punkty programu odbywać się będą na terenie tego zabytkowego ogrodu. Zaplanowano m.in. uroczystą galę sztandarową, wystąpienie Prezesa PZD, prezesa zarządu ROD oraz przemówienia oficjalnych gości z samorządów terytorialnych i organów państwa. Ponadto zaprezentowana będzie historia ogrodu, która dzięki aktywnej pracy ogrodowego kronikarza jest utrwalona na kartach kronik ROD. Uczestnicy będą mogli  zobaczyć jak funkcjonuje dziś najstarszy w Polsce ogród działkowy.

Historię polskiego ogrodnictwa działkowego buduje nie tylko jeden ogród, ale tysiące ROD, które w ciągu tych minionych lat powstały w naszym kraju. Nie byłoby ich, gdyby nie praca tysięcy społecznych działaczy w całej Polsce, którzy poświęcili nie tylko swój czas i wysiłek dla budowania wspólnego dobra, jakim są ogrody działkowe, ale też swoje serce. Dlatego też jubileusz 120-lecia ogrodnictwa działkowego uznany został za doskonałą okazję do uhonorowania odznaczeniami związkowymi zasłużonych działaczy, którzy mieli istotny wpływ na powstawanie i rozwój ogrodów w całym kraju. Odznaczenia te zostaną przyznane podczas trwania uroczystości inauguracyjnej w Koźminie Wielkopolskim.

Podczas imprezy nie zabraknie również wrażeń muzycznych, które zapewni koncert zespołu muzycznego i orkiestry dętej Domu Kultury w Koźminie Wielkopolskim. Ponadto uczestnicy będą mogli zwiedzić wystawę Zespołu Szkół Rolniczych w Koźminie Wlkp.

PZD uznając przypadający na rok 2017 jubileusz 120-lecia ruchu działkowego za wydarzenie o wyjątkowo dużym znaczeniu dla społeczności działkowej, Związek w dniu 24 maja br. podczas posiedzenia Krajowej Rady PZD powołał 47-osobowy Honorowy Komitet Organizacyjny na czele z Prezesem PZD Eugeniuszem Kondrackim. Krajowa Rada zaapelowała także do wszystkich zarządów ROD o godne uczczenie jubileuszu podczas corocznych obchodów dni działkowca w ogrodach. Niech ta rocznica będzie okazją do promowania ogrodnictwa działkowego wśród mieszkańców miast i społeczności lokalnych.

Ukoronowaniem obchodów Jubileuszu 120-lecia istnienia ogrodnictwa działkowego w Polsce będą organizowane tradycyjnie od wielu lat Krajowe Dni Działkowca, w których uczestniczyć będą przedstawiciele rodzinnych ogrodów działkowych z terenu całego kraj. Jak co roku odbędą się one na koniec wakacji. Serdecznie zapraszamy do włączenia się w te obchody wszystkie ogrody działkowe w Polsce.

źródło: Krajowa Rada PZD