Z przykrością informujemy, iż z uwagi na zbyt małą liczbę nadesłanych zgłoszeń ekologiczny konkurs fotograficzny pn. „Ochrona i wykorzystanie zasobów naturalnych w ROD Okręgu Opolskiego PZD” musiał zostać unieważniony. Być może powróci on w przyszłym roku.