Ankieta „Zwyczaje ogrodnicze i świadomość ekologiczna właścicieli ogrodów z Europy Środkowej, Wschodniej i Północnej”.

Szanowni Państwo!
Nazywam się Agata Jojczyk i jestem pracownikiem Instytutu Inżynierii Środowiska w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Jestem polskim koordynatorem projektu „Zwyczaje ogrodnicze i świadomość ekologiczna właścicieli ogrodów z Europy Środkowej, Wschodniej i Północnej”.
Dzięki poniższemu kwestionariuszowi, który jest częścią międzynarodowego projektu, staramy się dowiedzieć, jakie praktyki ochrony roślin są stosowane przez właścicieli ogrodów oraz jakie czynniki na nie wpływają. Celem przedsięwzięcia jest poszerzenie wiedzy na temat motywacji, którą kierują się osoby podejmujące decyzję o zajęciu się “ogrodnictwem domowym”. Ponadto chcemy zbadać różnorodność owadów występujących w ogrodach domowych.   
Jeżeli wyrażają Państwo chęć na udział w badaniu, prosimy o wypełnienie kwestionariusza, który znajduje się w poniższym linku.
Ankieta jest w całości anonimowa, natomiast odpowiedź na wszystkie pytania zajmuje maksymalnie 10-12 minut.


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckwqFqWNsejmfKzjCcIOJCOTiHvNIOA-eTU9W2N4QC-4jEdA/viewform?hl=pl