Jubileusz 70-Lecia ROD „Kościuszki” w Prudniku – 04.09.2015 r.

Prudnik 2015-09-04 (12)W dniu 4 września 2015 r. odbyły się uroczystości – po raz pierwszy organizowane w tym Ogrodzie – związane z Dniem Działkowca. Miejscem spotkania była restauracja „Olimp” w Prudniku.

Wchodząc do sal restauracji dostrzec można było wystawy plonów, imponujące owoce i warzywa wyhodowane przez działkowiczów. Wzbudzały one żywe zainteresowanie gości. A przybyło ich wielu, reprezentanci samorządu, straży pożarnej, byli prezesi, prezes OZO PZD w Opolu.

O godz. 16,45 prezes Ogrodu Lidia Klarzyńska powitała zaproszonych gości i   poprosiła starostów Dni o wręczenie bochna chleba prezesowi OZ Opolskiego Bartłomiejowi Kozerze. Następnie prezes Ogrodu przedstawiła krótką historię Ogrodu, bo Dzień wypadł w 70 lecie ROD „Kościuszki”. Była ta historia przerywana składnymi i dowcipnymi wierszami działkowiczki, co sala nagradzała oklaskami.

W części oficjalnej prezes OZO PZD wręczył brązowe, srebrne i dwie złote odznaki PZD (Jadwiga Szafran i Marian Zielski) i wygłosił okolicznościowe przemówienie. Podniósł w nim sens ogrodu w mieście oraz znaczenie działki dla dojrzałego działkowca.

Lidia Klarzyńska wręczyła zasłużonym działkowcom nagrody książkowe i dyplomy, a najstarsi prezesi uhonorowani zostali w sposób szczególny, co spotkało się z bardzo życzliwym przyjęciem przez zebranych.Prudnik 2015-09-04 (11)

Na zakończenie B. Kozera wręczył gospodarzom Dnia puchary – prezesa Krajowej Rady Eugeniusza Kondrackiego oraz Okręgowego Zarządu PZD. Odczytał także dyplomy wystosowane przez Krajową Radę i Okręg z okazji siedemdziesięciolecia.

Część rozrywkową zapełniła konsumpcja i zabawa z towarzyszeniem zespołu muzycznego.

Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze, uczestniczyło wielu działkowców, szkoda tylko, że nie zmieścili się w jednej sali.

Bartłomiej Kozera Prezes OZO PZD w Opolu

Nie wybrano galeria lub galeria została usunięta

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘC OZO