Dotacje celowe dla ROD na rok 2017 – 28.10.2016 r.

Concept of a plant and a lot of golden coins isolated on white backgroundDo dnia 15 listopada można zgłaszać propozycje do budżetu gmin na rok 2017, w związku z potrzebami ogrodów w zakresie inwestycji i modernizacji infrastruktury. Ujęcie takich projektów w planie budżetu gminy przybliża możliwości skorzystania z dotacji.

Podstawa prawna  zgłaszania propozycji do budżetu gminy: zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. Stowarzyszenia Ogrodowe ROD mogą starać się o dotacje celowe z budżetów gmin na realizację projektów związanych z poprawą funkcjonowania ogrodu (infrastruktura ogrodowa).

Jak napisano w art. 6 ust. 1 – taka dotacja celowa jest możliwa, kiedy realizacja danego projektu wpłynie korzystnie “na poprawę warunków korzystania z ROD przez działkowców lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do tego ROD”

Biorąc pod uwagę sukcesy ROD w innych gminach kraju, zachęcam do skorzystania z tej możliwości uzyskania dotacji na poprawę infrastruktury ROD na Opolszczyźnie.

W ubiegłym roku jeden z naszych ogrodów otrzymał własnie taką dotację z budżetu swojej gminy – przeczytaj.

dr Regina Giermakowska  
pełnomocnik OZ PZD do spraw pozyskiwania
funduszy zewnętrznych