Dotacje dla ogrodów Opola

Opolski Ratusz przyjął „Program rozwoju ogrodów działkowych na lata 2019 – 2023”, w ramach którego każdego roku dofinansowywane będą ogrody położone na teranie miasta Opola.
W bieżącym roku udzielono dotacji 6 Rodzinnym Ogrodom Działkowym na sumę  ponad 250 tysięcy zł. Beneficjentami są: ROD “Budowlani”, ROD “Kopciuszek”, ROD “Łęgi”, im. G. Narutowicza, ROD “Oaza” i ROD “Stokrotka”.
Urząd miasta finansuje w 50% inwestycje realizowane przez te ogrody. W tym roku dotacja przeznaczona była na zakup kontenerów, jako siedziby zarządu, wodociągi oraz instalację elektryczną. Apetyty działkowców zostały rozbudzone, z tym, że dotację mogły otrzymać tylko te ogrody, których funkcjonowanie ujęte jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.  

 Bartłomiej Kozera
Prezes OZ PZD w Opolu