Działania podejmowane w zakresie inwestycji w ROD – 10.05.2016

wykrzyknikOd szeregu już lat temat inwestycji i remontów w ROD w Polskim Związku Działkowców traktowany jest priorytetowo. Związek wkłada wiele wysiłku, aby inicjować zadania inwestycyjno – remontowe w ogrodach, które zapewnią działkowcom wyższy standard przebywania na działkach, jak i umożliwią społeczności lokalnej korzystanie z uroków i dobrodziejstw, jakie dają rodzinne ogrody działkowe. W naszym Stowarzyszeniu przyjęto także wiele unormowań prawnych, które mają zwiększyć liczbę zadań w ogrodach, a zarazem ułatwić i usystematyzować pracę zarządów ROD w tym temacie. Jednym z takich istotnych regulacji jest Program „Unowocześnianie infrastruktury rodzinnych ogrodów działkowych – ROD XXI wieku” przyjęty uchwałą nr 5/IV/2015 KR PZD z dnia 25.11.2015 r.

W ogrodach zaczyna się teraz „gorący” okres. Zarządy ROD, wypełniając wolę walnych zebrań, przystępują do realizacji zadań inwestycyjno – remontowych. A trzeba przyznać, że wiele się dzieje w tym temacie w ogrodach. Realizowanych jest dużo prac budowlanych w zakresie alejek ogrodowych, sieci wodociągowych, energetycznych, domów działowca, czy ogrodzeń. Zarządy ROD wkładają wiele pracy, aby ogrody wyglądały coraz piękniej. Również organy wyższe PZD przyczyniają się do unowocześniania ogrodów, poprzez przyznawanie środków finansowych. Dzięki dotacjom z PZD, w ogrodach można zrealizować więcej inwestycji bądź remontów, a koszty tych zadań nie obciążają w całości działkowców.

W tej chwili w Krajowej Radzie PZD zbieramy informacje, aby ustalić jakie osiągnięcia w zakresie inwestycji i remontów w ROD mieliśmy w 2015 roku. Badanie to pomoże nie tylko określić, jakie najczęściej zadania były realizowane w ogrodach w ubiegłym roku, ale również ukierunkować prace remontowo-budowlane w 2016 roku, jak i w latach następnych. Gdy wszystkie okręgi przekażą już informacje, na tej podstawie opracowany zostanie kompleksowy materiał, który następnie będzie prezentowany na posiedzeniu Krajowej Rady PZD oraz opublikowany w formie komunikatu. W zależności od wyników badania, Krajowa Rada PZD podejmie odpowiednie decyzje, które pozytywnie wpłyną na rozwój rodzinnych ogrodów działkowych, tak aby można je było określać mianem ROD XXI wieku.

 Źródło: strona internetowa Krajowej Rady PZD