Działkowcy z Kędzierzyna-Koźla zostali przeszkoleni w dniu 27.04.2024 roku

Działkowcy z Kędzierzyna-Koźla szkolą się – 27.04.2024 r.

            W dniu 27.04.2024 roku odbyło się szkolenie specjalistyczne dla działkowców oraz dla nowych działkowców, którzy nabyli działkę w Rodzinnych Ogrodach Działkowych PZD w rejonie Kędzierzyńsko-Kozielskim w roku 2024. Szkolenie przeprowadzono w ROD „Tęcza”.  

            Pierwszy punkt szkolenia obejmował zagadnienia prawno-organizacyjne PZD. Zapoznanie się z Regulaminem PZD, Statutem PZD i Ustawą ROD. Omówiono najważniejsze kwestie dotyczące struktury i organów w PZD, praw i obowiązków członków PZD, zagospodarowanie i modernizację działki ROD. Prelekcję poprowadził Antoni Falkowski Członek Okręgowej Rady PZD w Opolu. 

            Drugim punktem szkolenia był wykład na temat „Jak przygotować działkę pod uprawy na skrajnych warunkach glebowych” poprowadzony przez dr inż. Katarzynę Łuczak, wykładowcę z Uniwersytetu Opolskiego. Wykład dotyczył porad na temat poprawy jakości i struktury gleby, dostępnych nawozów oraz ich zastosowania w praktyce, wapnowania, sprawdzenia odczynu gleby oraz wpływ pH gleby na rośliny.

Instruktor ds. ogrodniczych
Natalia Bomba
OZ PZD w Opolu