II Plenarne Posiedzenie Okręgowego Zarządu Opolskiego PZD 21.08.2015 r.

cropped-godlo.gifW dniu 21 sierpnia 2015 r. obradowało z kompletem uczestników II Plenum. Składało się z dwóch części – w pierwszej przyjęto ocenę kampanii sprawozdawczo – wyborczej na wszystkich szczeblach – od ogrodów po Zjazd Krajowy. W drugiej przygotowano warunki do pracy w nowej kadencji.

Gdy idzie o owe oceny to postawiono kampanii notę dobrą lub bardzo dobrą. Uznano, że w ROD-ach zebrania walne (88) i konferencje (17) były lepiej przygotowane niż w latach poprzednich. Przebiegły w rzeczowej atmosferze, jednak przy niskiej frekwencji (25% – walne, 84% – konferencje).

Wysoko oceniono IX Okręgowy Zjazd Delegatów PZD. Spełnił on statutową powinność – powołał nowe władze i sformułował program na nadchodzące czterolecie. Bardzo dobrze ocenili delegaci XII Zjazd Krajowy. Niezmiernie sprawny pod względem organizacyjnym, pogłębiony w aspekcie merytorycznym. Odbył się z udziałem wielu znakomitych gości – z Premier Rządu – Ewą Kopacz na czele.

Plenum przyjęło stanowisko w sprawie oceny kampanii sprawozdawczo – wyborczej.

W drugiej części Plenum przyjęło regulamin swoich obrad, powołano komisje problemowe, a także powołało kolegia prezesów ROD okręgu opolskiego.

W posiedzeniu uczestniczyła skarbnik KR PZD Barbara Korolczuk, która w dyskusji powiedziała o aktualnej sytuacji Związku, o statucie i regulaminie ROD.

Plenum przyjęło następujące uchwały dotyczące:

  • oceny IX Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD,
  • oceny i przygotowania zebrań i konferencji sprawozdawczo – wyborczych,
  • regulaminu pracy OZO PZD,
  • powołania Komisji problemowych OZO PZD.

Plenum Okręgowego Zarządu Opolskiego PZD w Opolu postanowiło nadać na następnym posiedzeniu tytuł Honorowego Prezesa OZO PZD Antoninie Boroń, by wyrazić wdzięczność za jej pracę.

 Bartłomiej Kozera

Prezes OZO PZD w Opolu