Interpelacja poselska w sprawie ustawy śmieciowej – 06.04.2016 r.

Poseł na Sejm Krzysztof Paszyk z Klubu Parlamentarnego PSL zwórcił się interpelacją poselską do Ministra Środowiska w sprawie gospodarki odpadami.

W treści interpelacji poseł wskazuje, iż “[…] W praktyce zrównano właścicieli ogródków działkowych z właścicielami domów letniskowych. Powoduje to wzrost stawek opłat ryczałtowych za odbiór odpadów na poziomie kilkuset procent. Właściciele ogródków działkowych to w przeważającej części emeryci, renciści i osoby niezamożne, podwyżki opłat dotykają ich więc w sposób szczególny. Według nowych zasad działkowcy są zobowiązani płacić za odbiór odpadów przez cały rok, mimo że wytwarzają odpady tylko w sezonie, tj. od marca do września.
Zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach powinny uwzględnić specyfikę ogródków działkowych, odmienną od nieruchomości użytkowanych przez cały rok.”

jean_victor_balin_arrow_orange_righttreść interpelacji – do pobrania

 

Źródło: Krajowa Rada PZD