Jubileusz 35-lecia ROD “Przyjaźń” w Kędzierzynie – Koźlu

Na dzień 23.09.2017 r. Zarząd ROD „Przyjaźń” w Kędzierzynie-Koźlu zaplanował uroczystość Jubileuszu 35-lecia powstania ogrodu, czyli Święto Działkowca zwane Dożynkami. Aby uświetnić ten piękny Jubileusz, Zarząd ROD zaprosił zaprzyjaźniony już Zarząd ROD „Źródełko” z Olesna wraz z Działkowcami.

Według wcześniej przyjętego planu dnia, w samo południe, zaproszeni Goście z Olesna mieli zawitać do Kędzierzyna-Koźla. Po czym wraz z wiceprezes B. Głogowską dla poznania regionu miała odbyć się wycieczka krajoznawczo- poznawcza m.in. na Górę św. Anny i na teren byłego hitlerowskiego obozu koncentracyjnego Arbeitslager Auschwitz-Birkenau filia w Sławęcicach, ale padający od kilku dni deszcz skutecznie pokrzyżował plany zarówno Gościom i przede wszystkim Gospodarzom. Po prostu wycieczka się nie odbyła.

Jak przystało na polską tradycję, gości, chlebem i solą powitał Gospodarz ROD „Przyjaźń”, Pan Kazimierz Różański i już w dobrych nastrojach wszyscy pozowali do wspólnej fotografii.

Część oficjalną otworzył Prezes ROD „Przyjaźń”, Pan Bogusław Humeniuk. Powitał zaproszonych Gości z ROD „Źródełko”, a także Panią Teresę Strzelec, przedstawiciela Okręgowego Zarządu PZD w Opolu i przede wszystkim przybyłych Działkowców na uroczysty Jubileusz 35-lecia istnienia ogrodu. Pani Prezes z ROD „Źródełko” z Olesna, Brygida Pulka wręczyła w imieniu Prezesa OZ PZD w Opolu Pana Bartłomieja Kozery, na ręce Pana Prezesa ROD „Przyjaźń”, Bogusława Humeniuk, okolicznościowy puchar na pamiątkę Jubileuszu ogrodu. Pani Teresa Strzelec pogratulowała Działkowcom z Kędzierzyna-Koźla, pięknego Jubileuszu, życząc kolejnych, pięknych lat w zdrowiu i pomyślności wszystkim zebranym.

Kolejnym punktem było wręczenie okolicznościowych dyplomów i drobnych upominków wszystkim Działkowcom, którzy od początku istnienia ogrodu, uprawiają swoje działki w ROD „Przyjaźń”. Następnie Prezes ROD „Przyjaźń”, Pan Bogusław Humeniuk, złożył podziękowania wszystkim, którzy swoją bezinteresowną pracą, poświęcając swój czas przyczynili się, aby w  krótkim czasie przeprowadzony został remont Domu Działkowca i otaczającego go terenu. Ostatnim punktem części oficjalnej było wręczenie dyplomów i nagród w konkursie na „Najlepiej zagospodarowaną działkę w ROD „Przyjaźń” w 2017 r. Na tym część oficjalną zakończono.

Mimo niesprzyjającej spacerom aurze, Goście wraz z przedstawicielami Zarządu z Kędzierzyna-Koźla, udali się na spacer alejkami ogrodu. Padający od kilku dni deszcz pokrzyżował plany Działkowcom z Kędzierzyna-Koźla i nie mogli „dopieścić” swoich działek tak, jakby tego chcieli.  Z wypowiedzi Gości wiemy, iż Działkowcy z Kędzierzyna-Koźla otrzymali dobrą laurkę i nie mają powodu aby wstydzić się swojego ogrodu i działek.

Dobry nastrój nie opuszczał nikogo. Po powrocie ze spaceru i koniecznie wypitej gorącej herbacie, gdyż w dalszym ciągu niebo nie pozwoliło cieszyć się pierwszym dniem jesieni, a wszyscy liczyliśmy na naszą złotą, polską jesień, nastąpił czas gier i zabaw. W końcu mamy Święto Działkowca.

Wspólna biesiada, gry i zabawy, wymiana doświadczenia w pracach na działce, była fantastyczną okazją do wzajemnego poznania się Działkowców z Olesna i Kędzierzyna-Koźla.

 Po raz kolejny można powiedzieć, że nieważna pogoda za oknem, najważniejsza jest pogoda ducha.

Bogusław Humeniuk
Prezes ROD