Jubileusz 35 lecia w ROD Relax w Praszce

W sobotę, 12 sierpnia 2017 r. od godz. 14.00 gwarno było w Relaxie. To dzieci wzięły Ogród we władanie. Czego tam nie było, chyba smutku i nudy, bo wszystko inne miało miejsce. Potem była loteria fantowa, a przed 17.00 zajechały na teren Ogrodu dwie jednostki miejscowej straży pożarowej i pokazały dzieciom co mogą strażacy. Woda się lała obficie.


Uroczystości jubileuszowe zaczął prezes ROD Edward Szaniec, który przywitał licznych działkowców i gości, wśród nich prezesa Okręgu Opolskiego Bartłomieja Kozerę oraz miejscowych notabli na czele z przewodniczącym Rady Miasta Praszka Bogusławem Łazik. Potem wręczono puchar Krajowej Rady PZD i dyplom prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego, puchar ufundowany przez Prezydium Okręgu,  odznaczono medalami zasłużonych działkowców, a na końcu rozstrzygnięto konkursy ogrodowe na najładniejsze warzywa, owoce i kwiaty.

     
W końcowej części uroczystości głos zabrali zaproszeni goście, z których każdy gratulował Ogrodowi jubileuszu, często wspominał trudne początki i snuł raczej optymistyczne plany na przyszłość.
Prezes Edward Szaniec po odczytaniu obszernej listy sponsorów (60 darczyńców) zaprosił wszystkich na zabawę taneczną. Ponoć trwała do późnych godzin nocnych.

14 VIII 2017
BK