Jubileusz 70-lecia ROD “Frotex” w Prudniku – 23.09.2016 r.

W restauracji Parkowa spotkała się pokaźna grupa działkowców ROD „Frotex” z Prudnika oraz goście – Bartłomiej Kozera Prezes Okręgu Opolskiego oraz Starosta Powiatu Prudnickiego Radosław Roszkowski, a także Lidia Klarzyńska – prezes ROD „Kościuszki” w Prudniku.

Uroczystość otworzyła prezes ROD Frotexu Maria Maziarka, która witając gości zapowiedziała Romana Koryznę. Przedstawił on ciekawą historię 70 lat ogrodu. Potem były odznaczenia srebrne i brązowe. Dyplomy dla wyróżniających się działkowców. Życzenia złożyli goście – B. Kozera oraz R. Roszkowski.
A pani prezes otrzymała bochen chleba w podziękowaniu za dobre gospodarowanie na ogrodzie.

Bartłomiej Kozera
frotex-w-prudniku