Jubileusz 40-lecia ROD im. J. Kilińskiego w Korfantowie – 10.09.2016 r.

Uroczystość Jubileuszowa rozpoczęła się wczesnym sobotnim popołudniem. Prezes ogrodu Tadeusz Przystawski przywitał wszystkich przybyłych licznie działkowiczów oraz gości – Burmistrza i Dyrektora Domu Kultury w Korfantowie a także Członka Prezydium OZ. Następnie Przedstawiciel Okręgowego Zarządu PZD Pan Jerzy Zakrzewski wręczył Jubileuszowe puchary i dyplomy z Krajowej Rady PZD i Okręgu Opolskiego PZD oraz odczytał okolicznościowe listy z gratulacjami. W dalszej części było wręczenie odznaczeń związkowych dla zasłużonych działkowców, dyplomy za wyróżnione działki, które wręczał prezes ogrodu z przedstawicielem OZ. Wszystkim pogratulowano z życzeniami udanych plonów w przyszłym roku. Po części oficjalnej rozpoczęła się zabawa taneczna z występami zespołów, która trwała do późnych  godzin wieczornych.
Była to bardzo miła uroczystość, dobrze zorganizowana przy dużym zaangażowaniu Prezesa ROD oraz Burmistrza Miasta a także wszystkich uczestników.

« 1 z 2 »

Zespół Medialny OZ