Jubileusz 60-lecia ROD “Hutnik” w Zawadzkiem – 24.09.2016 r.

W sobotę sali kinoteatru w Zawadzkiem zebrało się wielu działkowców ROD „Hutnika” by obchodzić Jubileusz 60-lecia swojego ogrodu. Przybyli prezes PZD-Okręgu Opolskiego Bartłomiej Kozera oraz Burmistrz Zawadzkiego Mariusz Stachowski.

Prezes Okręgu Bartłomiej Kozera oraz Prezes ROD „Hutnik” Kazimierz Szmal wręczyli srebrne i brązowe odznaczenia związkowe zasłużonym działkowcom. Tym, którzy mają działkę ponad 35 lat dyplomy uznania i książki „Vademecum działkowca”. Był występ młodej skrzypaczki, okolicznościowe wystąpienia prezesa Kozery, który mówił o tym, jak w ciągu tych sześćdziesięciu lat zmieniła się działka, oraz burmistrza.

Uroczystość zakończyła się ucztą przygotowaną przez aktywistki „Hutnika”