Jubileusz w strzeleckiej „Oazie” – 2.09.2018 r.

„Oaza” to dobra nazwa dla ogrodu działkowego, bo ogród to rzeczywiście oaza spokoju, wytchnienia. Oto znaczna część naszego życia przebiega w świecie kultury, a więc świecie wytworów człowieka. A ten świat pędzi coraz szybciej. Toteż gdy przychodzimy na działkę, to doznajemy ulgi, wszak tu rządzą prawa przyrody. Na działce mamy inny świat. Właśnie to jest oaza.

W drugim dniu września w ROD Oaza w Strzelcach Opolskich zgromadziło się wielu działkowców, by pod wodzą prezesa Piotra Fedyczkowskiego świętować jubileusz czterdziestolecia ogrodu. Przybyli koledzy – prezesie strzeleckich ogrodów, przybył prezes Okręgu Opolskiego. Spośród gości wymienić trzeba jeszcze starostę strzeleckiego Józefa Swaczynę oraz burmistrza Strzelec Op. Tadeusza Goca.

IMG_20180902_144913ROD Oaza zmienia się w oczach, nie tylko pięknieje, ale młodnieje. Wielu młodych chce mieć działkę, czyli ten niedawny trend, starzenie się działkowców zaczął gwałtownie się odwracać. Starszych, zasłużonych nagrodzono odznakami i obdarzono nagrodami rzeczowymi. Młodych zapraszano do współrządzenia ogrodem.

Bartłomiej Kozera