Komunikat Prezydium Krajowej Rady PZD o stanie posiadania PZD na dzień 31.12.2016 r. – 21.04.2017

Komunikat Prezydium Krajowej Rady PZD
o stanie posiadania PZD na dzień 31.12.2016 r.

Krajowa Rada PZD przeprowadziła coroczną analizę stanu posiadania PZD, na dzień 31.12.2016 r., na podstawie danych przekazanych przez OZ PZD w formie ankiet stanu organizacyjnego.
Z przedmiotową analizą zapoznało się Prezydium KR PZD w dniu 20.04.2017 r. przyjmując poniższe dane w zakresie badanych kryteriów:

I.                   Liczba ROD – 4 667

w tym liczba ROD stałych wynosi – 4 624,

w tym liczba ROD czasowych wynosi – 43,

II.                Powierzchnia ROD – 40 862,9613 ha

w tym powierzchnia ROD stałych wynosi – 40 745,8983 ha,

w tym powierzchnia ROD czasowych wynosi – 117,0630 ha,

III.             Liczba działek – 917 445

w tym liczba działek w ROD stałych – 914 501

w tym liczba działek w ROD czasowych – 2 944,

IV.             Powierzchnia działek – 32 181,2203 ha

w tym powierzchnia działek w ROD stałych – 32 095,2408 ha,

w tym powierzchnia działek w ROD czasowych – 85,9795 ha,

Prezydium
Krajowej Rady
Polskiego Związku Działkowców

 Warszawa dnia 20.04.2016 r.