KOMUNIKAT Prezydium OZ PZD w Opolu w sprawie przeglądu zagospodarowania działek i ROD

K O M U N I K A T
Prezydium Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Opolu
z dnia 31 maja 2016 r.

 w sprawie powszechnego przeglądu zagospodarowania ROD i działek w okręgu opolskim w 2016 roku

Przyjmując do realizacji terminarz przeglądów, jakie planowane są w czerwcu tego roku w naszym Okręgu Prezydium stoi na stanowisku, że wypełnienie terminarza jest możliwa tylko przy czynnej postawie zarządów ROD.  Celem przeglądu, uchwalonego przez Krajową Radę Polskiego Związku Działkowców, jest zbadanie stanu zagospodarowania ROD i działek. Bez wcześniejszego przygotowania się do wypełnienia przesłanego protokołu przegląd jest niemożliwy. Prosimy o włączenie do pracy społecznych instruktorów ogrodowych i  okręgowych.

Ogrody działkowe pełnią wiele ważnych funkcji. Zaspokajają różnorodne potrzeby działkowców i ich rodzin. Chodzi o to, aby przegląd oddał wiernie to czym ogród jest, jakie są jego możliwości w tym względzie. Ale celem przeglądu jest również nabycie rozeznania w zamierzeniach ogrodu. Poznanie planów inwestycyjnych, remontowych na bliższą i dalszą przyszłość. Idzie również o poznanie potrzeb.

To wszystko nie jest możliwe do uchwycenia w czasie pobytu Komisji Przeglądowej w ogrodzie. Do tego Zarząd musi być do spotkania z Komisją przygotowany. W tym celu wysłaliśmy wcześniej protokół, do którego wpiszemy wyniki przeglądu.

 Jeśli prezes ROD będzie w czasie przewidzianym na przegląd w pracy, jego obowiązki winien sprawować wiceprezes.

Dokonanie przeglądów ROD i działek jest zadaniem trudnym. Aby miał sens i dał zamierzone efekty musi być przeprowadzony sumiennie. O sumienność apelujemy.

W imieniu Prezydium
Prezes Okręgu Opolskiego PZD w Opolu 

Bartłomiej Kozera

Opole, 31 maja 2016 r.