Konferencja prezesów ROD Okręgu Opolskiego – Turawa 2019

W dniach od 20 do 22 września 2019 roku w Turawie pod Opolem obradowali przez trzy dni prezesi opolskich ogrodów działkowych. Debatowano nad tym jak usprawnić działania zarządu, jakie są warunki udanego dialogu z działkowcem, jak pisać wnioski do samorządu o dotację. Omówiono takie kwestie jak inwestycje w ROD, konkursy i współzawodnictwo ROD, i jego politykę społeczną 

Nowością odbytej konferencji było to, że tematy do dyskusji przygotowywały komisje problemowe Okręgowej Rady Opolskiej PZD. Referaty wprowadzające wygłaszali  członkowie tych komisji. Była też część zabawowa konferencji. Wieczorem przy ognisku czy wspólnym grillu bawiono się i wypoczywano.

Zgodnie uznano, że konferencja była bardzo potrzebna i wiele dała jej uczestnikom. Prezesi zgodnie domagali się podobnej konferencji poświęconej tym razem programowi DGCS System PZD. Systematycznie będziemy zamieszczać materiały z tej konferencji, gdyż nie wszyscy prezesie byli obecni.        

Tomasz Ośródka – Okręg Opolski PZD.