„Rozwój Zielonej Infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” – 09.01.2023

Na stronie internetowej ARiMR opublikowana została lista rankingowa w ramach pozakonkursowego projektu grantowego „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” dla V etapu konkursu przeprowadzonego w dniach 1 października 2022 – 31 października 2022 r.

W ramach piątego etapu konkursu 85 wniosków obejmujących łącznie 177 Rodzinnych Ogrodów Działkowych będących w strukturach PZD zakwalifikowało się do przyznania grantu na łączną kwotę 15 047 113,09 zł.

Podsumowując pięć etapów konkursu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” 439 ROD będących w strukturach PZD otrzymało granty na kwotę o łącznej wartości 39 616 636,41 zł.

TURA NOBORULICZBA WNIOSKÓWLICZBA RODKWOTA GRANTU
I29292 733 732,37 zł
II67676 443 289,09 zł
III87878 203 784,47 zł
IV72797 188 717,39 zł
V8517715 047 133,09 zł
Razem:34043939 616 636,41 zł

Składamy gratulacje Zarządom ROD, które we współpracy z Okręgowymi Zarządami PZD otrzymały wsparcie finansowe. To dzięki Naszemu wspólnemu zaangażowaniu i ciężkiej pracy Polski Związek Działkowców pomyślnie realizuje program.

PZD z niecierpliwością czeka na pomyślne zakończenie kolejnych etapów konkursu i rozdysponowanie środków na wskazane przez ogrody inwestycje.

Poniżej link do listy rankingowej ARiMR.

https://www.gov.pl/web/arimr/projekt-grantowy—rozwoj-zielonej-infrastruktury-poprzez-wsparcie-ogrodow-dzialkowych—lista-rankingowa-v-etap

Krajowy Zarząd PZD