Lista rankingowa VI etapu konkursu „Rozwój Zielonej Infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” – 14.02.2023

Na stronie internetowej ARiMR opublikowana została lista rankingowa w ramach pozakonkursowego projektu grantowego „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” dla VI etapu konkursu przeprowadzonego w dniach 1 listopada 2022 – 30 listopada 2022 r.

W ramach szóstego etapu konkursu 10 wniosków obejmujących łącznie 89 Rodzinnych Ogrodów Działkowych będących w strukturach PZD zakwalifikowało się do przyznania grantu na łączną kwotę 6114 344,86 zł.

Podsumowując sześć etapów konkursu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” 528 ROD będących w strukturach PZD otrzymało granty na kwotę o łącznej wartości 45 730 981,27 zł.

TURA NABORULICZBA WNIOSKÓWLICZBA RODKWOTA GRANTU
I29292 733 732,37 zł
II67676 443 289,09 zł
III87878 203 784,47 zł
IV72797 188 717,39 zł
V8517715 047 113,09 zł
VI10896 114 344,86 zł
Razem:35052845 730 981,27 zł

Składamy gratulacje Zarządom ROD, które we współpracy z Okręgowymi Zarządami PZD otrzymały wsparcie finansowe. To dzięki Naszemu wspólnemu zaangażowaniu i ciężkiej pracy Polski Związek Działkowców pomyślnie realizuje program.

PZD z niecierpliwością czeka na pomyślne zakończenie kolejnych etapów konkursu i rozdysponowanie środków na wskazane przez ogrody inwestycje.

Poniżej link do listy rankingowej ARiMR.

Lista wniosków PZD zakwalifikowanych do VI etapu konkursu 

A. Grunt-Mejer