Narada dyrektorów biur okręgów – 21-22.10.2015 r.

information-iconW dniu 21 października br. w Warszawie rozpoczęła się dwudniowa narada, w której uczestniczą członkowie Prezydium KR PZD na czele z Prezesem PZD Eugeniuszem Kondrackim, a także dyrektorzy biur okręgów oraz pracownicy Krajowej Rady. Narada została zorganizowana i przeprowadzona przez Krajową Radę PZD. Podczas pierwszego dnia narady głównym tematem rozmów była realizacja priorytetowych zadań wynikających z programu Związku na bieżącą kadencję, przyjętych podczas II posiedzenia KR PZD w dniu 13 sierpnia 2015 r.

Czytaj więcej na: Narada dyrektorów biur okręgów – dzień pierwszy

Przyszłoroczne walne zebrania sprawozdawcze w ROD będą pierwszymi po uchwaleniu nowego statutu PZD, dlatego konieczne będzie opracowanie zupełnie nowych wytycznych, a także nowych wzorów druków. Trzeba wykorzystać przy tym również doświadczenia z zebrań tegorocznych, szczególnie jeśli chodzi o opłaty. Uczestnicy narady potwierdzili, że jest oczekiwanie na takie dokumenty i konieczne jest ich stosunkowo wcześniejsze wydanie, aby był czas na szkolenie dla zarządów ROD i osób obsługujących walne zebrania.

Podczas tego dnia poruszano wiele tematów związanych z bieżącym funkcjonowaniem biur okręgowych, w tym sprawy organizacji pracy, finansowe, kadrowe, czy też obsługi specjalistycznej dla działkowców i ogrodów. Wskazano także na konieczność podejmowania odpowiednich działań związanych z nowym statutem PZD, np. konieczność uchwalenia nowych regulaminów pracy okręgowych zarządów PZD.

Czytaj więcej na: Narada dyrektorów biur okręgów – dzień drugi