Narada kolegium prezesów ROD – rejonu brzeskiego. 24.11.2016 r.

W dniu 24 listopada 2016 r. w siedzibie ROD „Brzeg” w Brzegu odbyła się narada kolegium prezesów ROD z rejonu brzeskiego. W naradzie oprócz prezesów ogrodów uczestniczył także Prezes Okręgu Opolskiego PZD w Opolu – Bartłomiej Kozera.

Tematem przewodnim narady były publikacje prasowe dotyczące rzekomych nieprawidłowości w funkcjonowaniu brzeskich ROD, które w ostatnim czasie ukazały się na łamach prasy.  Prezesi uczestniczący w naradzie ustosunkowali się do zarzutów formułowanych pod ich adresem, czego wyrazem jest przyjęte podczas narady stanowisko w sprawie, skierowane do Rzecznika Praw Obywatelskich (tekst stanowiska ściągnij tutaj).

W trakcie narady omówiono także najważniejsze problemy, z jakimi borykają się brzeskie ogrody działkowe są to m.in. duża liczba wolnych działek w ROD i wynikające z tego koszty dla ogrodów, coraz mniejsza liczba osób wyrażających chęć pracy społecznej na rzecz ogrodów i działkowców oraz ogólnie zmniejszająca się ilość osób uprawiających działki.

Długa i rzeczowa dyskusja w trakcie narady potwierdziła  ogromna potrzebę organizacji tego typu spotkań w przyszłości. Prezesi postanowili, że spotkania kolegium prezesów brzeskich ROD odbywać się będą cyklicznie, gdyż jest to najlepsze forum wymiany doświadczeń oraz pomysłów na funkcjonowanie ogrodów.

Tomasz Ośródka – Okręg Opolski PZD.