Narada prezesów ROD z rejonu głubczyckiego – 06.11.2015 r.

W dniu 6 listopada 2015 r. w siedzibie ROD im. A. Mickiewicza w Głubczycach, odbyło się posiedzenie kolegium prezesów ROD, z rejonu głubczyckiego.

DSCF1816Tematem przewodnim posiedzenia były; aktualna sytuacja w Związku,  fundusze europejskiego dla ROD oraz zmiany w prawie związkowym wynikające z ustawy o ROD, Statutu PZD oraz Regulaminu ROD. Uczestnicy narady z wielkim zainteresowaniem wysłuchali też referatu Pani Anny Wiśniewskiej – Głównej Księgowej Okręgu Opolskiego PZD dot. zasad prawidłowej polityki rachunkowej w ROD.

 

 

Narada była doskonalą okazją do wymiany poglądów i doświadczeń prezesów ROD. W trakcie dyskusji zebrani DSCF1818prezesi zwracali szczególną uwagę na  problemy wynikające z braku chętnych na niezagospodarowanie działki w powiecie głubczyckim. Dlatego, z ogromnym zainteresowaniem zebrani przyjęli pomysł utworzenia na stronie internetowej Okręgu Opolskiego PZD specjalnej zakładki, dzięki której kandydaci na działkowców będą mogli uzyskać szybką informację o wolnych działkach znajdujących się w okolicy miejsca ich zamieszkania. Ustalono także, że w przyszłości na posiedzenia kolegium prezesów ROD, zaproszenia otrzymają przedstawiciele władz samorządowych, celem nawiązanie bliższej współpracy z samorządem lokalnym, i środowiskiem działkowców skupionych w PZD.

ZM