Narada prezesów ROD z rejonu kędzierzyńsko – kozielskiego i głubczyckiego

DSC_0071W dniu 20 lutego 2016 r. w siedzibie ROD “Synteza” w Kędzierzynie – Koźlu odbyła się narada szkoleniowa prezesów ROD. W naradzie udział wzięli prezesi ROD z rejonu kędzierzyńsko – kozielskiego oraz głubczyckiego. Głównym tematem narady była tegoroczna kampania sprawozdawcza w ogrodach oraz zadania jakie stoją przez zarządami ROD w związku z organizacją walnych zebrań i konferencji delegatów .
W trakcie narady omówiono także takie zagadnienia jak: idea otwartych ogrodów, możliwości pozyskiwania funduszy unijnych, rządowych i samorządowych na modernizację rodzinnych ogrodów działkowych oraz działalność szkoleniową zarządów ROD
z zakresu podnoszenia wiedzy ogrodniczej i świadomości ekologicznej wśród działkowców.

Na zakończeni  prezesi ROD omówili kwestie związane z wzajemną komunikacją pomiędzy ogrodami, a władzami samorządowymi. Uczestnicy posiedzenia jednogłośne wybrali swojego kandydata do Rady Seniorów Miasta Kędzierzyn – Koźle, reprezentującego środowisko kędzierzyńsko – kozielskich działkowców. Kandydatem tym został Pan Edward Urbanowicz – Prezes ROD “Kuźniczka” w Kędzierzynie – Koźlu .

 Tomasz Ośródka – Okręg Opolski PZD.