Obradowała Krajowa Rada PZD – 29.06.2017

W czwartek 29 czerwca 2017 r. odbyło się w Warszawie XIV posiedzenie Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców, któremu przewodniczył Eugeniusz Kondracki Prezes PZD. W posiedzeniu uczestniczyła Maria Fojt Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD.

Krajowa Rada zatwierdziła sprawozdanie finansowe Polskiego Związku Działkowców za 2016 r. obejmujące rodzinne ogrody działkowe, jednostki terenowe i jednostkę krajową. Pozytywną opinię Krajowej Komisji Rewizyjnej na temat sprawozdania finansowego przedstawiła Przewodnicząca Maria Fojt. Krajowa Komisja Rewizyjna zwróciła szczególną uwagę na oszczędne gospodarowanie środkami finansowymi w jednostkach organizacyjnych oraz na wykorzystanie środków Funduszu Rozwoju przeznaczonych na inwestycje i remonty w ROD.

Krajowa Rada dokonała oceny tegorocznych walnych zebrań sprawozdawczych w ROD stwierdzając w przyjętej uchwale, że były one w większości dobrze przygotowane oraz dobrze przeprowadzone i wypełniły statutowe zadania. Krajowa Rada zwróciła uwagę na wyjątkowo duże znaczenie udziału w walnych zebraniach przedstawicieli okręgu, którzy informowali działkowców o aktualnej sytuacji Związku oraz czuwali nad zgodnością przebiegu walnego zebrania z obowiązującym prawem i interesem działkowców.

Oceniając realizację inwestycji i remontów w ROD w ub. roku Krajowa Rada w przyjętej uchwale stwierdziła iż mimo pracy, którą wkładają zarządy ROD i działkowcy w rozwój ogrodów działkowych, potrzeby inwestycyjne są w dalszym ciągu bardzo duże i przerastają możliwości samych działkowców. Ogrody mogą liczyć na pomoc z okręgowego i krajowego Funduszu Rozwoju ROD, a także z Funduszu Samopomocowego. Krajowa Rada stwierdziła ponadto, że należy zwiększyć aktywność w zakresie pozyskiwania nowych, zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji w ROD.
W tym roku obchodzimy 120-lecie ogrodnictwa działkowego w Polsce. Z tej okazji Krajowa Rada ustanowiła Medal, którym będą uhonorowane osoby zasłużone dla rozwoju ogrodów działkowych.

Na poprzednim posiedzeniu (24 maja br.) Krajowa Rada powołała Komisję do spraw skarg, która natychmiast przystąpiła do pracy. Przewodniczący Komisji Jerzy Adamski poinformował Krajową Radę o dotychczasowych pracach Komisji, a także o wnioskach, jakie nasuwają się, gdy analizuje się poszczególne sprawy zgłaszane do Krajowej Rady.

Ponadto Krajowa Rada nadała sztandar rodzinnym ogrodom działkowym w Świnoujściu oraz ROD „Nasza Przyszłość” w Radzionkowie, a także zarejestrowała zmiany w regulaminie OZ Mazowieckiego PZD.

źródło: Krajowa Rada PZD