STERTY KAMIENI – ochrona bioróżnorodności roślinnej i zwierzęcej


Sterta kamieni na działce może pełnić rolę użytecznej dekoracji działki. Umieszczona w zacisznym miejscu działki będzie doskonalą kryjówką dla łasic i padalców, z kolei kamienie nagrzane od słońca posłużą jaszczurkom.

Padalce lubią przebywać w krzewach i na skarpach. Czasem szukają ciepłych i suchych miejsc choć preferują wilgotne schronienia pod kamieniami, pniami drzew, opadłymi liśćmi. Podstawą pożywienia padalca są rozmaite bezkręgowce, przeważnie owady i ich larwy. Dieta ta jest uzupełniana o bezskorupowe ślimaki, dżdżownice oraz pajęczaki

Łasice to najmniejsze ssaki mięsożerne na świecie, żywią się głównie gryzoniami – myszy i nornice, które stanowią 80% ich ofiar (pozostałe to wiewiórki, króliki i zające, żaby, jaszczurki, owady, ptaki, krety i padlina). Łasice lubią mieszkać w ogrodach, na polach uprawnych i w zaroślach. Swoje kryjówki zakładają pod kamieniami, korzeniami czy pniami drzew, a także w różnych zabudowaniach.

Jaszczurki odżywiają się owadami i ich larwami i ślimakami. Jaszczurki wybierają miejsca suche i ciepłe takie jak sterty kamieni w nasłonecznionych częściach ogrodu i nagrzane murki. Są aktywne w ciągu dnia, przy czym najczęściej w godzinach przedpołudniowych wygrzewają się w promieniach słońca, a na polowanie wyruszają popołudniu. Noce a także zbyt gorące, upalne dni spędzają w kryjówce, przeważnie są to różnego typu norki, zakamarki wśród korzeni i mchu czy też wnętrze spróchniałych pni. Najczęściej można spotkać jaszczurki zwinki.

Poniżej przykłady realizacji Programu PZD „Bioróżnorodność na działkach w ROD” w zakresie kryjówek dla drapieżców.  

Fot. Ewa Majewska
St. Instruktor ds. ogrodnictwa
OZ PZD w Opolu