Opolscy działkowcy w Budżecie Obywatelskim Miasta Opola – 30.09.2015 r.

Budowa wodociągu wody pitnej do kompleksu ogrodów ROD ”Kopciuszek” i ROD „Stokrotka” w Opolu w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Opola na 2016 rok.

W ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Opola na 2016 r. mieszkańcy Opola zgłosili ponad 130 wniosków-projektów. Działkowcy  z  ROD „Stokrotka” w Opolu oraz ROD „Kopciuszek” w Opolu wystąpili do Prezydenta Miasta Opola z inicjatywą  udostępnienia z sieci wodociągowej miasta Opola wody pitnej na cele zarówno konsumpcyjne jak i gospodarcze dla działkowców z tych ogrodów. Miasto zleciło wykonanie projektu budowlano-wykonawczego pozwalającego doprowadzić wodę do granicy ww. ogrodów.  Projekt zakłada budowę równolegle dwóch sieci wodociągowych PE100 o średnicy 63 mm zabezpieczającą  dostawy wody w okresie zmniejszonych poborów wody oraz średnicy 160 mm mającą na celu zabezpieczenie przeciwpożarowe oraz zabezpieczenie dużych poborów w okresie letni, o co postulowali działkowcy.  Wniosek ogrodów został wpisany na listę  jako wniosek łączony.

Tzw. budżet obywatelski to pula pieniędzy w budżecie miasta przeznaczona na realizację zadań zgłoszonych przez samych mieszkańców. Pula zaplanowana na przyszły rok została podzielona w ten sposób, że 20 proc. przeznaczone będzie na realizację projektów o wartości do 50 tys. zł., a 80 proc. na projekty o wartości ponad 50 tys. zł. Wartość tego projektu łączonego wyniesie 770.000 zł.

Opolanie będą mogli głosować od 30 września do 9 października na listę zgłoszonych projektów.

Tu zagłosujesz 

Ratusz rozpoczął w środę kampanię promocyjną zachęcającą do oddawania głosów na poszczególne projekty w tym projekt ROD „Kopciuszek” i ROD „Stokrotka” – (wniosek nr 13/14).

Lista wniosków dostępna tutaj.

 

Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 5 listopada 2015 r.