Opolscy instruktorzy SSI na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

W ramach Otwartego programu nowoczesnego zagospodarowania i użytkowania działek na miarę potrzeb współczesnych rodzin 25 maja 2019 r. grupa 35 osobowa instruktorów SSI z Okręgu Opolskiego PZD uczestniczyła w wyjeździe szkoleniowym pn. „ Super owoce”.

Szkolenie rozpoczęło się wykładem dr Eweliny Gudarowskiej na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu pn. „ Superżywność z działkowego sadu”, która zaprezentowała nowoczesne spojrzenie na działkowy sad. Wykład został podzielony na dwie części. W pierwszej części dr Ewelina Gudarowska zwróciła uwagę na naukowo udowodnione niezwykłe wartości prozdrowotne niektórych gatunków, podkreślając okazję, jaką mają działkowcy do ich uprawy we własnym ogródku. Podkreśliła, że ekologiczna uprawa, jaka ma miejsce na działkach, podwyższa w owocach zawartość związków prozdrowotnych, w tym antyutleniaczy – substancji o znaczeniu przeciw nowotworowym. Druga część wykładu dotyczyła różnorodności i ciekawych sposobów uprawy roślin owocowych na działce. Uczestnicy szkolenia dowiedzieli się, że jak poprzez odpowiedni dobór gatunków, odmian, sposobów prowadzenia, sterowania terminem owocowania, każdy znajdzie dla siebie przydatny zestaw drzew i krzewów owocowych.

Po zakończonych wykładach uczestnicy szkolenia odwiedzili Jarmark Pawłowicki – Dni Przyrodnika organizowane przez Wrocławski Uniwersytet Przyrodniczy. Były tam m.in. stoiska producentów zdrowej żywności oraz lokalnego rzemiosła, kiermasz kwiatów, porady ekspertów.

Końcowym etapem wyjazdu szkoleniowego były zajęcia w terenie z dr Eweliną Gudarowską w Stacji Badawczo-Dydaktycznej w Samotworze. Obejmowały one m.in. przegląd chorób i szkodników, prezentację omawianych podczas wykładu roślin sadowniczych, porady i ciekawostki sadownicze.

Pani dr Ewelinie Gudarowskiej składamy szczere podziękowania i wyrazy wdzięczności za wszystkie porady i przekazaną wiedzę.

Ewa Majewska
Instruktor ds. ogrodnictwa OZ PZD w Opolu