Opolskie dla pszczół


Zarząd województwa opolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert dla trzeciego sektora dotyczący wsparcia pszczelarzy. Organizacje pozarządowe, realizujące  zadania  w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,  mogą sięgnąć po pieniądze w konkursie „Opolska pszczoła miodna”. Zainteresowani mają czas na złożenie ofert do 19 lutego.

Szczegóły w Biuletynie Informacji Publicznej Samorządu Województwa Opolskiego