Prezydium KR PZD udzieliło kolejnych pożyczek i dotacji dla ROD – 20.07.2017

Prezydium Krajowej Rady PZD obradujące w dniu 19 lipca 2017 r., na podstawie pozytywnie zaopiniowanych przez Prezydium OZ PZD wniosków zarządów ROD udzieliło:
pożyczek z Funduszu Samopomocowego PZD dla:

1)    ROD „Przyroda” w Poznaniu – OZ PZD w Poznaniu- w kwocie 14.000 zł. – na realizację instalacji do ogrzewania świetlicy w ROD,

2)    ROD „Rokietnica” w Rokietnicy- OZ PZD w Poznaniu w kwocie 27.300 zł. na wyłożenie pozbrukiem zjazdu i placu przed świetlicą ,

3)    ROD „Nowy Młyn” w Poznaniu – w kwocie 40 000 zł. – na budowę pawilonu gospodarczo-świetlicowego,

4)    ROD „Skanda” w Olsztynie – OZ PZD Warmińsko-Mazurski w Olsztynie w kwocie 50 000 zł – na przebudowę drogi wewnętrznej,

5)    ROD im. Ignacego Krasickiego w Lidzbarku Warmińskim- OZ PZD Warmińsko-Mazurski w Olsztynie- w kwocie 10.000 złotych na budowę ogólnoogrodowej sieci energetycznej

6)    ROD „Radość” w Katowicach- OZ PZD Śląski w Katowicach – w kwocie 42 000 zł – na modernizację napowietrznej sieci energetycznej,

7)    ROD „Orłowiec” w Kaliszu – OZPZD w Kaliszu w kwocie 4 000 zł – na budowę ogrodzenia,

W bieżącym roku z Funduszu Samopomocowego PZD pożyczki otrzymało łącznie 19 ROD na łączną kwotę 734.600 złotych.

Ponadto udzieliło wsparcia w formie dotacji z Funduszu PZD przeznaczonego na usuwanie skutków klęsk źywiołowych dla ROD Ponidzie II w Pińczowie z terenu działania Okręgu PZD Świętokrzyskiego w Kielcach na naprawę zniszczeń w infrastrukturze ogólnoogrodowej spowodowanej podtopieniem w kwocie 2000 złotych.

Z Funduszu Rozwoju ROD będącego w dyspozycji Prezydium KR PZD dotacje otrzymało 5 ROD na łączną kwotę 26. 500 złotych.

 PREZYDIUM Krajowej Rady  PZD

źródło: Krajowa Rada PZD