Prezydium KR PZD zajęło się tematem likwidacji i regulacji prawnych ROD – 03.08.2016

Jednym z tematów poruszonych na posiedzeniu Prezydium Krajowej Rady PZD w dniu 28 lipca 2016 r., były likwidacje i regulacje prawne ROD. Jest to bardzo trudny temat pod względem merytorycznym, a zarazem niezmiernie ważny, gdyż dotyczy gruntów, na których położone są rodzinne ogrody działkowe.

Prezydium KR PZD zaakceptowało projekt porozumienia dotyczący planowanej likwidacji całości ROD „Ostrówek” w Szczecinie. Likwidacja ta ma zostać przeprowadzone, gdyż funkcjonowanie ogrodu jest sprzeczne z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Oczywiście jest to tylko projekt porozumienia, który jeszcze nie przesądza o likwidacji ogrodu, ponieważ zgodnie z wyżej powołaną ustawą, zawarcie porozumienia wymaga zgody 2/3 działkowców z likwidowanego ROD.

W związku z realizacją inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 297 w Bolesławcu, doszło do likwidacji części ROD „Cegiełka” w Bolesławcu.  Z uwagi na wypełnienie przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego wszystkich warunków likwidacji względem działkowców i PZD, Prezydium KR PZD wyraziło zgodę na dokonanie zmian w Rejestrze ROD odnoszących się do przedmiotowego ogrodu.

Prezydium KR PZD zapoznało się także z tematem dotyczącym ROD „Partynice” we Wrocławiu. Grunt do przedmiotowego ogrodu został uregulowany na podstawie art. 76 ustawy o ROD. Z uwagi, iż  część terenu była de facto nieużytkowana i niezagospodarowana przez działkowców i ROD, konieczne było dokonanie stosownych zmian w powierzchni ww. ogrodu.

Jednocześnie Prezydium KR PZD przyznało środki w wysokości 44 726,67 zł zgromadzone na Funduszu Obrony ROD dla OZ Małopolskiego PZD w związku z postępowaniem sądowym dotyczącym ROD „Krakus” i ROD „Cichy Kącik” w Krakowie. Związek od lat toczy walkę o powyższe ogrody, jednakże z uwagi na niekorzystny dla PZD wyrok konieczne było dokonanie zapłaty zasądzonej kwoty. Mimo powyższego, Związek cały czas podejmuje aktywne działania, w celu uregulowania sprawy roszczeniowej przedmiotowych ogrodów.

  Źródło Krajowa Rada PZD