Relacja z narady prezesów i dyrektorów OZ PZD – 08.03.2016

W dniach 2 i 3 marca br. w Warszawie pod przewodnictwem Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego odbyła się dwudniowa narada dla dyrektorów i prezesów OZ PZD. Posiedzenie poświęcone było aktualnym tematom dotyczącym Związku i samych działkowców. 

Pierwszy dzień narady zdominowany został przez kwestię ponadnormatywnych altan i zamieszkiwania w ROD. Do KR PZD napływają bowiem listy od działkowców z całej Polski, którzy nie godzą się, by w ich ROD dochodziło do łamania prawa przez garstkę osób zamieszkujących w ponadnormatywnych altanach. Rozgoryczeni działkowcy na potwierdzenie swoich słów nierzadko dołączają do korespondencji fotografie z samowolami budowlanymi, które w zasadzie służą ich właścicielom za domowe gospodarstwa. Podczas narady szukano odpowiednich rozwiązań, mających na celu wypracowanie najlepszego wyjścia z tej problematycznej sytuacji. W czasie dyskusji podkreślano, że zamieszkiwanie w ROD oraz stawianie samowoli budowlanych w ROD prowadzi do dewastacji ogrodów i nie ma nic wspólnego z funkcjami, jakie rodzinne ogrody działkowe powinny z założenia pełnić. Ponadto uczestnicy narady zapoznali się także z wystąpieniem Rzecznika Praw Obywatelskich w powyżej sprawie. Następnie Prezydium KR przyjęło treść oficjalnego listu otwartego Związku adresowanego do RPO.

W dalszej części spotkania debatowano o współczesnych problemach ogrodnictwa działkowego. Narada pozwoliła wskazać odpowiednią drogę, którą należy podążać, by zapobiegać powstawaniu ewentualnym, nowym problemom. Prezesi i dyrektorzy OZ dzielili się swoimi doświadczeniami i wiedzą, jak reagować na trudności, z którymi OZ mierzą się od dłuższego czasu.

Jednym z tematów omawianych podczas narady były przygotowania do walnych zebrań sprawozdawczych ROD. Przypomniano, że Okręgowe Zarządy i Zarządy ROD otrzymały stosowne wytyczne na całą kadencję w oparciu o nowe przepisy, a także druki do przeprowadzania walnych zebrań  dla osób obsługujących zebrania.

Pomimo napiętego porządku obrad znalazł się czas na dogłębne omówienie działań inwestycyjno-remontowych, jakie zostały zrealizowane przez PZD w 2015 roku. Wskazano na konieczność organizowania narad i szkoleń z prezesami, na temat prowadzenia inwestycji i ich finansowania, zwiększenia zaangażowania inspektorów ds. inwestycji, którzy winni udzielić zarządom ROD szerszego wsparcia merytorycznego.

Drugi dzień narady prezesów i dyrektorów Okręgowych Zarządów PZD upłynął na owocnej i konstruktywnej dyskusji m.in. na temat Otwartego Programu Społecznego Rozwoju ROD. Omówiono założenia Programu, a Okręgowym Zarządom przedstawiono zadania do zrealizowania celem sprawnego wdrożenia Programu. Następnie prezesi i dyrektorzy OZ zapoznali się z informacjami na temat obecnego etapu prac zespołu KR zajmującego się wyborem programu komputerowego do prowadzenia księgowości w ROD.

Szeroko omówiono działania podejmowane przez OZ na przestrzeni ostatnich dwóch lat ws. realizacji art. 76 i 75 ustawy o ROD. Prezesi i dyrektorzy OZ otrzymali wytyczne dotyczące dalszego postępowania w celu uzyskania od  odpowiednich podmiotów stosownych decyzji dotyczących regulacji gruntów w ROD.

Podczas drugiego dnia narady dużo miejsca poświęcono sprawie podwyżek za wywóz śmieci w ROD. Przypomniano o potrzebie segregacji śmieci – zwłaszcza w kontekście nadchodzącej wiosny i co za tym idzie – corocznymi porządkami na działkach. Odpowiednia segregacja śmieci pozwoli działkowcom na uniknięcie dodatkowych, zupełnie niepotrzebnych kosztów.

Na koniec narady opracowywano najefektywniejsze formy komunikacji między Krajową Radą, Okręgowymi Zarządami i Zarządami ROD. Uczestnicy narady otrzymali należyte zalecenia, które powinno się upowszechniać w dzisiejszym świecie cyfryzacji i dobie Internetu.

Dwudniowa narada prezesów i dyrektorów OZ pokazała, że aktualnie wiele tematów wymaga dokładnego zbadania, zaś sam udział w naradzie sprzyjał wymianie doświadczeń. Prezesi i dyrektorzy OZ podczas dwudniowej sesji aktywnie uczestniczyli w toczącej się debacie, dzieląc się swoimi kompetencjami i praktycznymi pomysłami. Przedstawiciele okręgowych zarządów przedstawiali własne koncepcje i idee dotyczące poszczególnych kwestii poruszanych podczas zebrania. Tylko poprzez uczestniczenie w  konstruktywnej i merytorycznej dyskusji można szukać sposobów rozwiązywania zaistniałych problemów oraz wypracowywać rozwiązania sprzyjające rozwojowi rodzinnych ogrodów działkowych w Polsce.

A.H.

Ł.P.

Źródło: Krajowa Rada PZD Bieżące wydarzenia