Relacja z warsztatów ornitologicznych

W dniach 27-28 kwietnia 2022 r. w Okręgu Opolskim PZD odbyły się rejonowe warsztaty ornitologiczne dla działkowców. Warsztaty prowadzone były przez Ewę Gutowską i Jacka Karczewskiego ze Stowarzyszenia Jestem na pTak!

Cały cykl otworzyło spotkanie w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im. A. Mickiewicza w Nysie, następnie temat został powtórzony w ROD “Tęcza” w Kędzierzynie-Koźlu, ROD im. T. Kościuszki w Kluczborku a zakończony ROD “Kopciuszek” w Opolu. W ciągu dwóch dni podczas wykładu Ewy Gutowskiej uczestnicy warsztatów dowiedzieli się skąd wywodzą się ogrody wiejskie w tym przed ogródki, gaje, sady i drzewa opiekunowie jaką pełniły rolę a także jak współcześnie tę ważną rolę odgrywają ogrody działkowe. Dowiedzieliśmy się, iż ogrody wiejskie dzisiaj uległy znacznemu przekształceniu a rolnictwo stawia bardziej na zysk co w konsekwencji prowadzi do migracji ptaków ze wsi do miast, gdzie na terenach ROD mogą znaleźć namiastkę a czasami jedyne miejsce do bytowania i rozwoju następnych pokoleń. Ponadto ogrody działkowe stanowią również istotny element dla innych organizmów pożytecznych jak owady, płazy czy niewielkie ssaki.

Ponadto mogliśmy się dowiedzieć jakie ciekawe programy ekologiczne prowadzi Stowarzyszenie Jestem na pTak! i jakie należy spełnić warunki aby do nich przyłączyć i włączyć swoją działkę na pTak. W dalszej części omówiona została strategia nasadzeń tzn. jakie rośliny dopierać do ogrodu, czym się kierować, na co zwrócić uwagę, jak komponować rabaty i zestawiać ze sobą kolory.
Drugą część spotkania prowadził Jacek Karczewski autor wielu ciekawych publikacji ornitologicznych. Mówił o zwyczajach poszczególnych najpowszechniej występujących ptaków w ogrodach, jak należy wykonać budkę lęgową dla ptaków oraz gdzie najlepiej ją zamontować w ogrodzie, czym dokarmiać zimą ptaki i jak je rozpoznawać. Dowiedzieliśmy się, że obecnie Polska ma największy wskaźnik wymieralności ptaków wśród krajów zachodnich.

Była również okazja do poruszenia tematu zagospodarowania działek i ogrodów przydomowych. Niestety w internecie pod hasłem: najpiękniejsze ogrody istnieje wiele złych wzorców, określonych podczas spotkań przez samych działkowców jako nowoczesnych. Ta nowoczesność polega na posiadaniu trawnika kilku krzewów zimozielonych obsypanych korą lub kamieniami, dla nas działkowców, ogrodników to antyogrody i zupełnie nie powinny stanowić przykładu.

Ewa Majewska
St. instruktor ds ogrodnictwa
OZ PZD w Opolu