Relacja z wyjazdu działkowców do Kórnika i Poznania

W sobotę 7 maja 2022 r. grupa działkowców pojechała na jednodniową wycieczkę autokarowa do Kórnika i Poznania. Organizatorem wyjazdu był Zarząd ROD “Odra” w Opolu.

Punktem pierwszym programu wycieczki był Zamek w Kórniku, jest to jeden z najciekawszych i najwspanialszych obiektów okolic Poznania. Od przewodnika dowiedzieliśmy się, że historia zamku sięga pierwszej połowy XV wieku, zaś jego obecną postać zawdzięczamy Tytusowi Działyńskiemu i przebudowie z połowy XIX wieku w stylu neogotyku angielskiego. Aktualnie zamek jest siedzibą jednostki Polskiej Akademii Nauk – Biblioteki Kórnickiej. W swych murach kryje jedną z najbogatszych bibliotek w Polsce założoną przez Tytusa Działyńskiego. W zamku przechowywane są najcenniejsze rękopisy i stare druki, a prezentowane są XIX-wieczne wnętrza mieszkalne oraz zbiory pamiątek narodowych i rodzinnych po Działyńskich i Zamoyskich, które mieliśmy okazję oglądać. Jedną z najbarwniejszych postaci zamku była Teofila z Działyńskich Szołdrska-Potulicka (1714-1790), znana jako Biała Dama a właścicielami Zamku Kórnickiego byli w ciągu wieków Górkowie, Czarnkowscy, Grudzińscy, Działyńscy i Zamoyscy.
Zamek położony jest w pobliżu Jeziora Kórnickiego, na wyspie otoczonej fosą. Sąsiaduje z arboretum kórnickim znajdującym się pod zarządem Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk. Tuż po zwiedzaniu zamku udaliśmy się z przewodnikiem na spacer po Arboretum, podczas którego przewodnik opowiadał o historii parku, głównych założeniach i najciekawszych roślinach. Arboretum Kórnickie szczyci się bogatą kolekcją roślin drzewiastych pochodzących z różnych części świata. W ramach ścieżki turystyczno-edukacyjnej “DRZEWA ŚWIATA” obejmuje 25 wybranych gatunków drzew występujących w naturze w Ameryce Północnej, Azji i Europie. Obrazują one zróżnicowanie drzew pod względem pokroju koron, budowy liści, kwiatów i owoców.

W dalszej części pojechaliśmy do Poznania, gdzie zwiedzanie rozpoczęliśmy od Bazyliki Archikatedralnej pod wezwaniem Apostołów Piotra i Pawła, położona na wyspie Ostrowie Tumskim, otoczonej korytem Warty i Cybiny. Poznańska katedra w stylu gotyckim (siedziba pierwszego w Polsce biskupa) sięga samych początków chrześcijaństwa w Polsce – drugiej połowy X wieku. Badania archeologiczne odsłoniły liczne fragmenty pierwotnej katedry poznańskiej, w którym odkryto relikty płyty z zaprawy wapiennej, tzw. misy chrzcielnej i krypty grobowe, identyfikowane przez badaczy jako prawdopodobne groby monarsze: Mieszka I i Bolesława Chrobrego.
Następnie udaliśmy się na Stary Rynek. To główny plac w Poznaniu wytyczony w połowie XIII wieku jako centralny punkt miasta lokacyjnego. To trzeci pod względem wielkości rynek w Polsce, zaraz po krakowskim i wrocławskim, oraz jeden z większych w Europie. Na poznańskim rynku można zobaczyć zabytki z niemal wszystkich epok: renesansowy ratusz, kolorowe kamienice, domki budnicze, bomberka i in. poznańska fara, Kościół św. Antoniego Padewskiego, Zamek Królewski, liczne muzea.

Ostatnim punktem wycieczki był Ogród Botaniczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ogród posiada około 8 tys. gatunków i odmian roślin pochodzących ze wszystkich stref klimatycznych świata, eksponowanych w różnych działach obrazujących krajobrazy botaniczne: stepowe, torfowiskowe, wodne, leśne, wydmowe i górskie. Pełni on funkcje: naukowo- badawcze, edukacyjne, rekreacyjne i estetyczne. Wzdłuż ścieżek rosną interesujące i rzadkie odmiany drzew i krzewów, są też naturalne stawy obsadzone ciekawymi roślinami bagiennymi i szuwarowymi. Na terenie Ogrodu Botanicznego znajduje się największe alpinarium z 1,6 tys. gatunkami roślin górskich, o łącznej powierzchni 1 ha. Jest to też miejsce, gdzie prowadzone są cenne badania dotyczące m.in. przystosowania roślin do sadzenia ich na terenach zielonych dużych aglomeracji miejskich.

Ewa Majewska
St. Instruktor ds. ogrodnictwa
OZ PZD w Opolu