Stanowisko Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie ograniczania strat wody w rodzinnych ogrodach działkowych – 29.04.2020

Stanowisko

Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców

z dnia 29 kwietnia 2020 r.

w sprawie ograniczania strat wody w rodzinnych ogrodach działkowych

Na terenie całego kraju występuje pogłębiający się stan zagrożenia suszą hydrologiczną. Mamy do czynienia z okresem obniżonych zasobów wód powierzchniowych w stosunku do przeciętnych pomiarów wieloletnich.

Susza hydrologiczna następuje w wyniku długotrwałej suszy atmosferycznej i rolniczej. Pogorszenie bilansu wodnego kraju, ma daleko idące konsekwencje zarówno środowiskowe, jak i ekonomiczne. Biorąc pod uwagę fakt, że tereny rodzinnych ogrodów działkowych zajmują ponad 40 tyś. ha powierzchni kraju, zieleń działkowa może stanowić swoisty rezerwuar małej retencji wodnej. Dlatego Krajowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców uważa, że w ochronę zasobów wodnych powinni włączyć się wszyscy działkowcy. W tym celu należy podejmować działania ograniczające straty, wynikające z wyparowania wody z powierzchni gleby:

  1. W aktualnej sytuacji ważna jest rezygnacja z intensywnej pielęgnacji trawników. Systematyczne koszenie wzmaga parowanie wody z gleby, co zwiększa deficyt wilgoci w obrębie strefy korzeniowej. Wskaźnik wilgotności gleby na dzień 27.04.2020 r. (w warstwie 0-7 cm), opublikowany przez Państwowy Instytut Badawczy Meteorologii i Gospodarki Wodnej wykazał, że na obszarze większości kraju nasycenie gleby wodą jest mniejsze niż 30-40%, co świadczy o możliwych niedoborach wilgoci. Dlatego na działkach oraz terenach ogólnego użytku w ROD, należy maksymalnie ograniczyć koszenie trawników.