Stanowisko Okręgowej Rady PZD z okazji obchodów 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości

STANOWISKO
Okręgowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 14.09.2018 r.
z okazji obchodów 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości

 

Z okazji rocznicy 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości Okręgowa Rada Polskiego Związku Działkowców w Opolu pragnie upamiętnić to niezwykłe wydarzenie,  a także podkreślić historycznie i teraźniejsze znaczenie tego jubileuszu. W 1918 r. pragnienie  i dążenie do uzyskania niepodległości były podstawowym celami Narodu Polskiego, którego nieodzowną, liczną i integralną część stanowili, stanowią i stanowić będą działkowcy skupieniu w ruchu polskiego ogrodnictwa działkowego, którego początki datuje się na przełom XIX i XX w.

Okręgowa Rada PZD w Opolu oddaje hołd wszystkim, którzy walczyli zarówno na polach bitew, jak i w codziennej pracy o niepodległą Polskę, a tym samym przyczyni się do odzyskania niepodległości naszej Ojczyzny. Niepodległość stanowi wielką wartość, o którą należy dbać również w czasach pokoju. Mają to na uwadze zachęcamy wszystkich działkowców oraz struktury Związkowe na Opolszczyźnie do aktywnego włączania się w inicjatywy mające na celu popularyzacje i uczczenie doniosłego jubileuszu .

Jednoczenie życzymy wszystkim działkowcom oraz członkom ich rodzin, aby w niepodległość naszej Ojczyzny odnajdywali w codziennej pracy, czynią wiele na rzecz budowania przyszłości Polski oraz rozwoju naszego ruchu.

              SEKRETARZ                                                                       PREZES

Władysław Maj                                                                   Bartłomiej Kozera

 Opole, dn. 14 września 2018 r.