Szkolenie obsługujących zebrania sprawozdawcze w Opolskim Okręgu PZD

W dniu 4 marca 2016 r. odbyło się szkolenie 38 osób powołanych w Okręgu do obsługi tegorocznych zebrań sprawozdawczych. Zespół ten tworzony jest przez Członków Okręgowego Zarządu, Członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej, pracowników biura oraz aktywu związkowego.

Zebrani wysłuchali głosu prezesa Bartłomieja Kozery, który przedstawił merytoryczną część wystąpienia obsługujących oraz porad prawnych udzielonych przez Antoniego Falkowskiego i Romana Żurkowskiego. Wywołało to żywą dyskusję, której sens sprowadzał się do potrzeby bycia wiarygodnym i użytecznym.

Obsługujący zebranie otrzymali pakiet materiałów, w którym zawarte były szczegółowe dane ROD, w którym mieli być, by wcześniej mogli skontaktować się z prezesem i zarządem, materiały pomocnicze, w formie ściągawki, zarówno w kwestiach merytorycznych, jak i prawnych a także numery telefonów na wypadek pojawienia się nadzwyczajnych trudności.

OZ PZD