Szkolenie prezesów ROD – 09/10.02.2018 r.

           W podopolskiej miejscowości uzdrowiskowej Suchy Bór odbyła się 9 i 10 lutego 2018 r. dwudniowe szkolenie prezesów ROD Okręgu Opolskiego. Corocznym zwyczajem spotykaliśmy się na początku roku, aby zaplanować ten rozpoczęty rok, aby zorientować się co nowego wydarzyło się w ostatnim czasie oraz by przygotować się do zebrań sprawozdawczych.

              Te dwudniowe spotkanie miało takie właśnie trzy cele: (a) zorientować prezesów w aktualnych wydarzeniach i przepisać, słowem pomóc przeżywać codzienność ogrodową, (b) pomóc sformułować plan pracy zarządu na 2018 rok i (c) przygotować do przeprowadzenia zebrań sprawozdawczych. Tak skonstruowano program tego szkolenia. Wychodziliśmy z założenia, że chcemy być pożyteczni dla prezesów oraz że konferencja ma być integracyjna. Prezesi naszego okręgu mają się wzajemnie poznać, a my chcemy również poznać ich stanowiska, problemy. Demokracja polega na tym, że istnieje obustronna komunikacja. Jesteśmy jedną organizacją, więc obowiązuje nas pewna dyscyplina. To znaczy, że mimo iż wszyscy robią swoje rzeczy, to mieścimy się w jednym nurcie.

Trzy nurty konferencji przewijały się ustawicznie w jej przebiegu. Szczególnym uznaniem cieszyła się dyskusja panelowa dotycząca programu społecznego PZD, w której prezesi mówili o tym, co im się udało zrobić, jakie zanotowali osiągnięcia w tym zakresie. Również program szkoleń fachowych zyskał znakomite recenzje, o czym długo dyskutowano jeszcze w trakcie kolacja integracyjnej.
Uczestnicy konferencji uznali taką formę szkolenia za atrakcyjną i co najważniejsze, za pożyteczną.

W załączeniu program konferencji

« 1 z 2 »

Tomasz Ośródka