Szkolenie z zakresu DGCS PZD System

W dniu 13 lipca 2022 r. w Domu Działkowca Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Tęcza” w Kędzierzynie- Koźlu odbyło się szkolenie z zakresu programu komputerowego DGCS PZD „System” dla zarządów rodzinnych ogrodów działkowych z rejonu kędzierzyńsko – kozielskiego oraz strzeleckiego. Szkolenie prowadzone było przez pracowników biura Okręgu oraz Pan Edwarda Urbanowicza – Prezesa ROD „Kuźniczka” w Kędzierzynie – Koźlu, który to z powodzeniem prowadzi swój ogród w programie DGCS PZD System. Uczestniczy szkolenie zaznajomieni zostali z najważniejszymi funkcjami programu dot. m.in. wprowadzania danych oraz obsługi naliczeń, które dzięki funkcjom programu znacząco przyspieszają i ułatwiają pracę. Natomiast w drugiej cześci szkolenia omówiono moduł księgowy programu. W najbliższych miesiącach Okręg planuje organizacje kolejnych tego typu szkoleń w innych rejonach Okręgu.

Tomasz Ośródka – Okręg Opolski PZD.